položek
s DPH
  • Zobrazit

Logico PICCOLO

Logico piccolo je zábavný výukový soubor karet pro děti a může posloužit nejen jako logopedická pomůcka.

  • Logico Piccolo způsob použitíLogico Piccolo je učební systém pro předškolní stupeň, 1. stupeň základní školy a speciální školy.
  • Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.
  • Rámečky jsou odolné, kompaktní, hygienické, bez volných dílů a jejich součástí je deset barevných, pohyblivých knoflíků.
  • Jednotlivé karty jsou ze silného kartonu, lakované, každá karta obsahuje deset úkolů označených barevnými puntíky; barevnost těchto puntíků je shodná s barevností knoflíků v rámečku.
  • Karta se zasune do rámečku a barevné knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; po vyřešení všech deseti úkolů se karta otočí a porovnají se barvy a správné vyřešení úkolů.


Nejprodávanější zboží v kategorii:
Třídit dle

... Následující strana

stránek:3

Obsahové vnímání - Vzájemnosti a odlišnosti (Logico Piccolo)
 

Obsahové vnímání - Vzájemnosti a odlišnosti (Logico Piccolo)

Mutabene, 2015
1724Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Obsahové vnímání - Výmluvné obrázky (Logico Piccolo)
 

Obsahové vnímání - Výmluvné obrázky (Logico Piccolo)

Mutabene, 2015
1721Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Matematika - Závorky (Logico Piccolo)
 

Matematika - Závorky (Logico Piccolo)

Mutabene, 2015
1212Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Logico Piccolo rámeček
 

Logico Piccolo rámeček

Logico Piccolo rámeček je univerzální pro všechny soubory Logico Piccolo, obsahuje deset barevných pohyblivých knoflíků, velikost: 22,5 x 27,8 cm.
1000Kód:
SKLADEM
s DPH: 259 

ks
Čtení s porozuměním 1 - Slova a věty (Logico Piccolo)
 

Čtení s porozuměním 1 - Slova a věty (Logico Piccolo)

Určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ
1450Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Pozorování-Odhalování-Vyprávění (Logico Piccolo)
 

Pozorování-Odhalování-Vyprávění (Logico Piccolo)

Hledání souvislostí mezi obrázky, co nám dávají rostliny a zvířata, které postavy patří do stejné pohádky, protiklady, vyjadřování pocitů a nálad, používání smyslových orgánů … Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
1103Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Dívej se a přemýšlej (Logico Piccolo - Logické myšlení)
 

Dívej se a přemýšlej (Logico Piccolo - Logické myšlení)

Rozvíjí schopnost koncentrace, porovnání a rozlišování. Hledání souvislostí, rozlišování tvarů a barev, orientace v prostoru, prostorová představivost, doplňování logických řad, přiřazování obrázků … Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
1102Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Vyjmenovaná slova, část 1 (Logico Piccolo - Český jazyk)
 

Vyjmenovaná slova, část 1 (Logico Piccolo - Český jazyk)

Tento soubor přispívá k tomu, aby děti nevnímaly seznamy vyjmenovaných slov po "b", "m", "p" atd. jako báseň, kterou se mají naučit odříkat a podporuje zažití významu a obsahu těchto slov. Vyjmenovaná slova přeskupuje podle nadřazených pojmů týkajíc
1420Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Vyjmenovaná slova, část 2 (Logico Piccolo - Český jazyk)
 

Vyjmenovaná slova, část 2 (Logico Piccolo - Český jazyk)

Konceptem tohoto souboru je uvést děti do problematiky zvukové homonymity v rámci výuky vyjmenovaných slov a sestavit seznam těchto "problematických" slov, resp. zvuků. Vysvětlit různé významy slov stejného znění, úkoly s předponou "vy-".
1421Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme počítat – čísla do 10 - část 1 (Logico Piccolo - Matematika)
 

Začínáme počítat – čísla do 10 - část 1 (Logico Piccolo - Matematika)

Rozlišování čísel, určování počtu – počítáme prsty, doplňování neúplné číselné řady, znázorňování čísel na číselné ose…
1205Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme počítat – čísla do 10 - část 2 (Logico Piccolo - Matematika)
 

Začínáme počítat – čísla do 10 - část 2 (Logico Piccolo - Matematika)

Určování nejmenšího a největšího čísla ve skupině, rozklad čísla na součet dvou sčítanců, vztah mezi sčítáním a odčítáním…
1206Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme počítat – Čísla do 20 – část 1 (Logico Piccolo - Matematika)
 

Začínáme počítat – Čísla do 20 – část 1 (Logico Piccolo - Matematika)

Rozlišování a počítání, desítková soustava, čísla kolem nás, rozeznávání číslic, neúplná číselná řada, porovnání čísel, peněžní částky, číselné diagramy…
1201Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme počítat - Čísla do 20 - část 2 (Logico Piccolo - Matematika)
 

Začínáme počítat - Čísla do 20 - část 2 (Logico Piccolo - Matematika)

Pohyb ve čtvercové síti, tabulky s různým řazením čísel, doplňování počtu, rozklad čísel, dvojnásobek, dělení na polovinu, číselné hádanky, sudá a lichá čísla…
1203Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme počítat - Čísla do 100 - část 1 (Logico Piccolo - Matematika)
 

Začínáme počítat - Čísla do 100 - část 1 (Logico Piccolo - Matematika)

Zacházení s čísly, znázorňování čísel, desítky a jednotky, počítání po pěti, číselné osy, pohyb ve stovkové tabulce…
1202Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme počítat - Čísla do 100 - část 2 (Logico Piccolo - Matematika)
 

Začínáme počítat - Čísla do 100 - část 2 (Logico Piccolo - Matematika)

Neúplná číselná řada , číselné pravidelnosti, uspořádání čísel ve stovkové tabulce, číselné modely, číslo o jednotku větší/menší, číslo o desítku větší/menší, číselné hádanky...
1204Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Základní cvičení 1 - Rozšíření slovní zásoby (Logico Piccolo)
 

Základní cvičení 1 - Rozšíření slovní zásoby (Logico Piccolo)

Rozšiřování slovní zásoby, rýmy se slovesy, třídění slov do skupin, procvičování zrakového rozlišování, třídění slov podle významu, co k sobě patří, orientace na stránce…
1401Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Základní cvičení 2 - Rozvíjení jazykového citu (Logico Piccolo)
 

Základní cvičení 2 - Rozvíjení jazykového citu (Logico Piccolo)

Rozvíjení sluchu a pozornosti, vnímání významu slov, pochopení významu předložek, rýmy s podst. jmény, tvoření vět, vnímání nadřazených pojmů…
1402Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme číst – část 1 (Logico Piccolo - Český jazyk)
 

Začínáme číst – část 1 (Logico Piccolo - Český jazyk)

Porovnání velkých a malých písmen na začátku a uvnitř slov, procvičování písmen ve slovech, poznávání slabik na začátku slova, čtení krátkých a dlouhých samohlásek, čtení slov s porozuměním významu…
1410Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme číst – část 2 (Logico Piccolo - Český jazyk)
 

Začínáme číst – část 2 (Logico Piccolo - Český jazyk)

Čtení slov s porozuměním obsahu, čtení uzavřených a otevřených slabik, skládání slov z písmen, doplňování slabik, rozpoznání podstatných jmen a sloves, pochopení textu, rozpoznání znaménka na konci věty…
1411Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme číst – část 3 (Logico Piccolo - Český jazyk)
 

Začínáme číst – část 3 (Logico Piccolo - Český jazyk)

Skládání slov z písmen, rozlišení slabik, doplňování slov do vět, přiřazování slov souvisejících významem, přiřazování vět k obrázku, čtení slov a vět s porozuměním obsahu, vnímání funkce podmětu, předmětu a přívlastku ve větě…
1412Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Rostliny v lese, na poli a v zahradě (Logico Piccolo - Prvouka)
 

Rostliny v lese, na poli a v zahradě (Logico Piccolo - Prvouka)

Rozpoznávání listnatých stromů podle listů a plodů, poznávání části stromů a květin, rozpoznávání obilnin, zeleniny a plodů podle barev a tvarů, ekologická výchova …
1501Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Domácí a lesní zvířata (Logico Piccolo - Prvouka)
 

Domácí a lesní zvířata (Logico Piccolo - Prvouka)

Zvířecí rodiny, zvířata a jejich potrava, zvíře a detail jeho těla, zvíře a jeho obydlí, chování zvířat v zimě. Hledání souvislostí: zvířata jako zdroj potěšení a užitku. Poskytuje mnoho možností k získávání, rozvíjení a prohlubování znalostí ze s
1502Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Jak se co dělá (Logico Piccolo - Prvouka)
 

Jak se co dělá (Logico Piccolo - Prvouka)

Děti řeší úlohy pozorováním a porovnáváním obrázků, log. uvažováním a hledáním souvislostí. Řešení úlohy nevyžaduje, aby děti uměly číst. Zpětné vazby však obsahují i slovní popis výrobního procesu, doplňují poznatky o další zajímavosti a rozšiřuj
1503Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Bezpečnost a orientace v silničním provozu (Logico Piccolo - Prvouka)
 

Bezpečnost a orientace v silničním provozu (Logico Piccolo - Prvouka)

Děti mají pochopit dopravní výchovu v první řadě jako výchovu k vlastní zodpovědnosti sám za sebe a také za ostatní. 16 různých karet - dopravní značky, pravolevá orientace, přecházení ulice, vhodné oblečení, světelná signalizace, správné chování
1504Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Early Bird – Me and my family (Logico Piccolo - Anglický jazyk)
 

Early Bird – Me and my family (Logico Piccolo - Anglický jazyk)

Doplňování vět, doplňování jmen, vyjádření času, určení denní doby podle činností, doplňování předložek, přídavných jmen, porozumění krátkým větám a jejich seřazení … Určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
1301Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Early Bird – At school (Logico Piccolo - Anglický jazyk)
 

Early Bird – At school (Logico Piccolo - Anglický jazyk)

Doplňování vět (podstatná jména, přídavná jména označující barvy, číslovky do 10, slovesa), přiřazování obrázků k větám, doplňování činností, odpovědi na texty s hádankou… Určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
1302Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Early Bird - My town (Logico Piccolo - Anglický jazyk)
 

Early Bird - My town (Logico Piccolo - Anglický jazyk)

Doplňování vět, přiřazování věta - obrázek, tvoření vět ze třech částí, slovní zásoba z oblastí: in town, in the street, shops, shopping, jobs, buildings. Určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
1303Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Early Bird - My town - Předlohy ke kopírování
 

Early Bird - My town - Předlohy ke kopírování

32 stran, formát A4, rozšiřuje soubor karet, testy, domácí úkoly,metodické pokyny.
1353Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Geometrie 1 - Prostorové vnímání (Logico Piccolo)
 

Geometrie 1 - Prostorové vnímání (Logico Piccolo)

Rozlišování barev a geometrických tvarů, skládání tvarů ze čtverců a trojúhelníků, doplňování vzorů, horizontální a vertikální orientace v rovině, otáčení obrázků, rozlišování polohy a velikosti geometrických tvarů… Určeno pro předškolní stupeň MŠ a
1601Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Oko a ruka - Stopy a obrysy (Logico Piccolo)
 

Oko a ruka - Stopy a obrysy (Logico Piccolo)

Vizuální sledování stop ve směru čtení, oddělování obrysů, rozvoj zrakového vnímání, podpora koncentrace, pozornosti a trpělivosti… Velmi vhodné pro děti s poruchami učení. Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
1701Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Třídit dle

... Následující strana

stránek:3


KATEGORIE

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Knihkupectví U Malých s.r.o., Masarykovo náměstí čp.12, 514 01 Jilemnice, IČ: 27525643,
tel. a fax 481 543 016, evzen@knihajilemnice.cz
www.knihajilemnice.cz
Partneři:

Penzion Paseky nad Jizerou

Top produkty: Učebnice účetnictví 2015 - 1.díl: Štohl Pavel ;   Logico Piccolo rámeček ;   Logico Primo rámeček ;


JavaScript musí být povolen