položek
s DPH
  • Zobrazit

Logico PICCOLO

Logico piccolo je zábavný výukový soubor karet pro děti a může posloužit nejen jako logopedická pomůcka.

  • Logico Piccolo způsob použitíLogico Piccolo je učební systém pro předškolní stupeň, 1. stupeň základní školy a speciální školy.
  • Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.
  • Rámečky jsou odolné, kompaktní, hygienické, bez volných dílů a jejich součástí je deset barevných, pohyblivých knoflíků.
  • Jednotlivé karty jsou ze silného kartonu, lakované, každá karta obsahuje deset úkolů označených barevnými puntíky; barevnost těchto puntíků je shodná s barevností knoflíků v rámečku.
  • Karta se zasune do rámečku a barevné knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; po vyřešení všech deseti úkolů se karta otočí a porovnají se barvy a správné vyřešení úkolů.


Nejprodávanější zboží v kategorii:
Třídit dle

... Následující strana

stránek:3

Obsahové vnímání - Vzájemnosti a odlišnosti (Logico Piccolo)
 

Obsahové vnímání - Vzájemnosti a odlišnosti (Logico Piccolo)

Mutabene, 2015
1724Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Obsahové vnímání - Výmluvné obrázky (Logico Piccolo)
 

Obsahové vnímání - Výmluvné obrázky (Logico Piccolo)

Mutabene, 2015
1721Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Matematika - Závorky (Logico Piccolo)
 

Matematika - Závorky (Logico Piccolo)

Mutabene, 2015
1212Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Logico Piccolo rámeček
 

Logico Piccolo rámeček

Logico Piccolo rámeček je univerzální pro všechny soubory Logico Piccolo, obsahuje deset barevných pohyblivých knoflíků, velikost: 22,5 x 27,8 cm.
1000Kód:
SKLADEM
s DPH: 259 

ks
Začínáme počítat – čísla do 10 - část 1 (Logico Piccolo - Matematika)
 

Začínáme počítat – čísla do 10 - část 1 (Logico Piccolo - Matematika)

Rozlišování čísel, určování počtu – počítáme prsty, doplňování neúplné číselné řady, znázorňování čísel na číselné ose…
1205Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme počítat – čísla do 10 - část 2 (Logico Piccolo - Matematika)
 

Začínáme počítat – čísla do 10 - část 2 (Logico Piccolo - Matematika)

Určování nejmenšího a největšího čísla ve skupině, rozklad čísla na součet dvou sčítanců, vztah mezi sčítáním a odčítáním…
1206Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme číst – část 1 (Logico Piccolo - Český jazyk)
 

Začínáme číst – část 1 (Logico Piccolo - Český jazyk)

Porovnání velkých a malých písmen na začátku a uvnitř slov, procvičování písmen ve slovech, poznávání slabik na začátku slova, čtení krátkých a dlouhých samohlásek, čtení slov s porozuměním významu…
1410Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Začínáme číst – část 2 (Logico Piccolo - Český jazyk)
 

Začínáme číst – část 2 (Logico Piccolo - Český jazyk)

Čtení slov s porozuměním obsahu, čtení uzavřených a otevřených slabik, skládání slov z písmen, doplňování slabik, rozpoznání podstatných jmen a sloves, pochopení textu, rozpoznání znaménka na konci věty…
1411Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Early Bird – At school (Logico Piccolo - Anglický jazyk)
 

Early Bird – At school (Logico Piccolo - Anglický jazyk)

Doplňování vět (podstatná jména, přídavná jména označující barvy, číslovky do 10, slovesa), přiřazování obrázků k větám, doplňování činností, odpovědi na texty s hádankou… Určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
1302Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Early Bird - My town (Logico Piccolo - Anglický jazyk)
 

Early Bird - My town (Logico Piccolo - Anglický jazyk)

Doplňování vět, přiřazování věta - obrázek, tvoření vět ze třech částí, slovní zásoba z oblastí: in town, in the street, shops, shopping, jobs, buildings. Určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
1303Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Early Bird - My town - Předlohy ke kopírování
 

Early Bird - My town - Předlohy ke kopírování

32 stran, formát A4, rozšiřuje soubor karet, testy, domácí úkoly,metodické pokyny.
1353Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Geometrie 1 - Prostorové vnímání (Logico Piccolo)
 

Geometrie 1 - Prostorové vnímání (Logico Piccolo)

Rozlišování barev a geometrických tvarů, skládání tvarů ze čtverců a trojúhelníků, doplňování vzorů, horizontální a vertikální orientace v rovině, otáčení obrázků, rozlišování polohy a velikosti geometrických tvarů… Určeno pro předškolní stupeň MŠ a
1601Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Pozorování-Odhalování-Vyprávění (Logico Piccolo)
 

Pozorování-Odhalování-Vyprávění (Logico Piccolo)

Hledání souvislostí mezi obrázky, co nám dávají rostliny a zvířata, které postavy patří do stejné pohádky, protiklady, vyjadřování pocitů a nálad, používání smyslových orgánů … Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
1103Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Tvary-vzory-množství (Logico Piccolo)
 

Tvary-vzory-množství (Logico Piccolo)

Slouží k rozvíjení a zpřesňování zrakového vnímání, zlepšuje schopnost koncentrace a přispívá k rozvoji řeči. Rozeznávání barev, hledání stejných tvarů a vzorů, hledání chybějící části, porovnávání zvířat podle skutečné velikosti, hledání stejného po
1101Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Dívej se a přemýšlej (Logico Piccolo - Logické myšlení)
 

Dívej se a přemýšlej (Logico Piccolo - Logické myšlení)

Rozvíjí schopnost koncentrace, porovnání a rozlišování. Hledání souvislostí, rozlišování tvarů a barev, orientace v prostoru, prostorová představivost, doplňování logických řad, přiřazování obrázků … Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
1102Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Oko a ruka - Stopy a obrysy (Logico Piccolo)
 

Oko a ruka - Stopy a obrysy (Logico Piccolo)

Vizuální sledování stop ve směru čtení, oddělování obrysů, rozvoj zrakového vnímání, podpora koncentrace, pozornosti a trpělivosti… Velmi vhodné pro děti s poruchami učení. Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
1701Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Oko a ruka - Skládej a porovnávej (Logico Piccolo)
 

Oko a ruka - Skládej a porovnávej (Logico Piccolo)

Hledání stejného vzoru, vytváření vzorů, přiřazování a doplňování částí vzorů. Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
1702Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Čtení s porozuměním 3 - Texty a rozbor (Logico Piccolo)
 

Čtení s porozuměním 3 - Texty a rozbor (Logico Piccolo)

Určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ
1452Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Oko a ruka - Kombinuj a doplň! (Logico Piccolo)
 

Oko a ruka - Kombinuj a doplň! (Logico Piccolo)

Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
1703Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Exotická zvířata (Logico Piccolo - Prvouka)
 

Exotická zvířata (Logico Piccolo - Prvouka)

Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až třetí ročník ZŠ
1505Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Roční období – Počasí – Čas (Logico Piccolo - Prvouka)
 

Roční období – Počasí – Čas (Logico Piccolo - Prvouka)

Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až třetí ročník ZŠ
1506Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Early Bird - That's me - Předlohy ke kopírování
 

Early Bird - That's me - Předlohy ke kopírování

Určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
1354Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Sněhurka a sedm trpaslíků, Popelka (Logico Piccolo)
 

Sněhurka a sedm trpaslíků, Popelka (Logico Piccolo)

Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
1801Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Červená karkulka, Vlk a sedm kůzlátek (Logico Piccolo)
 

Červená karkulka, Vlk a sedm kůzlátek (Logico Piccolo)

Určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
1802Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Early Bird -That's me (Logico Piccolo - Anglický jazyk)
 

Early Bird -That's me (Logico Piccolo - Anglický jazyk)

Určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
1304Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Early Bird - At school - Předlohy ke kopírování
 

Early Bird - At school - Předlohy ke kopírování

Určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
1352Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Early Bird - Me and my family - Předlohy ke kopírování
 

Early Bird - Me and my family - Předlohy ke kopírování

Určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
1351Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Geometrie 3 - Plochy - Tělesa - Perspektiva (Logico Piccolo)
 

Geometrie 3 - Plochy - Tělesa - Perspektiva (Logico Piccolo)

Od 3. ročníku ZŠ
1603Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Geometrie 2 - Představivost - Orientace - Pohyb (Logico Piccolo)
 

Geometrie 2 - Představivost - Orientace - Pohyb (Logico Piccolo)

Určeno pro první a druhý ročník ZŠ
1602Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Čtení s porozuměním 4 - Tabulky - Mapy - Zobrazení (Logico Piccolo)
 

Čtení s porozuměním 4 - Tabulky - Mapy - Zobrazení (Logico Piccolo)

Určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ
1453Kód:
SKLADEM
s DPH: 223 

ks
Třídit dle

... Následující strana

stránek:3


KATEGORIE

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Knihkupectví U Malých s.r.o., Masarykovo náměstí čp.12, 514 01 Jilemnice, IČ: 27525643,
tel. a fax 481 543 016, evzen@knihajilemnice.cz
www.knihajilemnice.cz
Partneři:

Penzion Paseky nad Jizerou

Top produkty: Učebnice účetnictví 2015 - 1.díl: Štohl Pavel ;   Logico Piccolo rámeček ;   Logico Primo rámeček ;


JavaScript musí být povolen